Zaświadczenia do stypendiów

Szanowni Państwo, Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie dodatkowych punktów we wniosku stypendialnym z pozycji C23, proszone są o zgłoszenie się mailowo na adres mateusz.krol.k@gmail.com do środy 30/11/2016 do godziny 09h00. Zaświadczenia będą do odbioru w środę 30/11/2016 po godzinie 12h00 w sekretariacie Studium Doktoranckiego.   Pozdrawiam, Mateusz Król

Czytaj dalej


Wyniki wyborów do WRSD na kadencję 2016/2017

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas spotkania wyborczego 18 listopada 2016r. dokonano wyboru członków Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (WRSD) na kadencję 2016/2017. W skład WRSD weszli : mgr Mateusz Król – przewodniczący mgr Anna Brzostyńska mgr Szymon Dąbrowski mgr Bartłomiej Kopczacki mgr Agnieszka Loska mgr Małgorzata Marcinkowska-Malara mgr Paweł Ziegler […]

Czytaj dalej


Spotkanie wyborcze do WRSD

Szanowni Państwo, Zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu wyborczym, które odbędzie się 18 listopada 2016 roku o godzinie 16:00 w Sali Rady Wydziału na Wydziale Filologicznym przy Pl. Sejmu Śląskiego 1. Celem spotkania będzie dokonanie wyboru członków Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów na kadencję 2016/2017 oraz dwóch delegatów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Pozdrawiam, Mateusz Król

Czytaj dalej


Wyniki Wyborów do Rady IBiIN

Szanowni Państwo,   Informuję, że w wyniku przeprowadzonych wyborów nową reprezentantką doktorantów w Radzie Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na kadencję 2016-2020 została mgr Natalia Wilczek. Jednocześnie dziękujemy poprzedniemu reprezentantowi Panu mgr. Sergiuszowi Czarzastemu.   Pozdrawiam, Mateusz Król

Czytaj dalej


Wnioski o stypendia

Szanowni Państwo, Osoby ubiegające się o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium z dotacji projakościowej chcące uzyskać dodatkowe punkty w kryterium C22 tj. „Działalność organizacyjna na rzecz wspólnoty doktorantów. Punktowane są wyszczególnione i opisane prace oraz działania potwierdzone przez przewodniczącego WRSD” – proszę o kontakt mailowy pod adresem mateusz.krol.k@gmail.com lub samorzad.wydzialowy@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 18 […]

Czytaj dalej


Wyniki wyborów do Rad Instytutów na kadencję 2016-2020

Szanowni Państwo, Zgodnie z § 5, ust.4, pkt.1-3, Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego ogłaszam wyniki wyborów reprezentantów doktorantów w poszczególnych Radach Instytutów na kadencję 2016-2020: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych – mgr Adam Andrysek Instytut Nauk o Literaturze Polskiej – (1) mgr Małgorzata Marcinkowska oraz (2) mgr Paweł Ziegler Instytut Języka […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie

Szanowni Doktoranci, bardzo prosimy o wypełnienia ankiety dotyczącej doktorantów nauk humanistycznych i społecznych: http://pdnhis.ankietaplus.pl Ankieta jest pierwszym badaniem skierowanym bezpośrednio do doktorantów nauk humanistycznych i nauk społecznych. Wyniki zostaną przedstawione zbiorczo w formie danych statystycznych. Zebrane dane pozwolą na wypracowanie wspólnego stanowiska w celu poprawy jakości kształcenia. Kontakt z autorami badania: ankieta@pdnhis.edu.pl Szczegółowa informacja o […]

Czytaj dalej


Wybory reprezentantów doktorantów w Radach Instytutów na kadencję 2016-2020

Szanowni Państwo, Zgodnie z § 5, ust.4, pkt.1-3, Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego ogłaszam w dniu dzisiejszym wybory reprezentantów doktorantów do wszystkich Rad Instytutów Wydziału Filologicznego na kadencję 2016-2020. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: mateusz.krol.k@gmail.com do 18/06/2016r. do godziny 12h00. Ogłoszenie wyników nastąpi 18/06/2016r. na naszej stronie internetowej. Łączę pozdrowienia, Mateusz Król Przewodniczący […]

Czytaj dalej