Wnioski o stypendia

Szanowni Państwo, Osoby ubiegające się o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium z dotacji projakościowej chcące uzyskać dodatkowe punkty w kryterium C22 tj. „Działalność organizacyjna na rzecz wspólnoty doktorantów. Punktowane są wyszczególnione i opisane prace oraz działania potwierdzone przez przewodniczącego WRSD” – proszę o kontakt mailowy pod adresem mateusz.krol.k@gmail.com lub samorzad.wydzialowy@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 18 […]

Czytaj dalej


Wyniki wyborów do Rad Instytutów na kadencję 2016-2020

Szanowni Państwo, Zgodnie z § 5, ust.4, pkt.1-3, Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego ogłaszam wyniki wyborów reprezentantów doktorantów w poszczególnych Radach Instytutów na kadencję 2016-2020: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych – mgr Adam Andrysek Instytut Nauk o Literaturze Polskiej – (1) mgr Małgorzata Marcinkowska oraz (2) mgr Paweł Ziegler Instytut Języka […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie

Szanowni Doktoranci, bardzo prosimy o wypełnienia ankiety dotyczącej doktorantów nauk humanistycznych i społecznych: http://pdnhis.ankietaplus.pl Ankieta jest pierwszym badaniem skierowanym bezpośrednio do doktorantów nauk humanistycznych i nauk społecznych. Wyniki zostaną przedstawione zbiorczo w formie danych statystycznych. Zebrane dane pozwolą na wypracowanie wspólnego stanowiska w celu poprawy jakości kształcenia. Kontakt z autorami badania: ankieta@pdnhis.edu.pl Szczegółowa informacja o […]

Czytaj dalej


Wybory reprezentantów doktorantów w Radach Instytutów na kadencję 2016-2020

Szanowni Państwo, Zgodnie z § 5, ust.4, pkt.1-3, Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego ogłaszam w dniu dzisiejszym wybory reprezentantów doktorantów do wszystkich Rad Instytutów Wydziału Filologicznego na kadencję 2016-2020. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: mateusz.krol.k@gmail.com do 18/06/2016r. do godziny 12h00. Ogłoszenie wyników nastąpi 18/06/2016r. na naszej stronie internetowej. Łączę pozdrowienia, Mateusz Król Przewodniczący […]

Czytaj dalej


Wyniki wyborów uzupełniających do Rady IKiLA oraz IFW

Szanowni Państwo, Informuję, że zgodnie z Ordynacją Wyborczą do organów samorządu doktorantów przeprowadziliśmy wybory uzupełniające do dwóch rad instytutów. Reprezentantką w Radzie Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych została mgr Aleksandra Musiał. Reprezentantką w Radzie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej została mgr Anna Paszkowska-Wilk. Wybory reprezentantów na kadencję 2016-2020 do wszystkich rad instytutów odbędą się w maju (najprawdopodobniej […]

Czytaj dalej


Wybory uzupełniające w IKiLA oraz IFW

Szanowni Państwo, Informuję, że w związku z dwoma wakatami w radach instytutów ogłaszamy wybory uzupełniające reprezentantów doktorantów do Rady Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych (1 reprezentant) oraz Rady Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (1 reprezentant). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tych wyborach proszę o składanie swoich kandydatur na adres mateusz.krol.k@gmail.com do dnia 25 lutego 2016r. do godziny […]

Czytaj dalej


Wyniki wyborów

Szanowni Państwo,   Informujemy, że podczas spotkania wyborczego doktorantów Wydziału Filologicznego, które odbyło się 04 lutego 2016r. dokonano następujących wyborów: 5 delegatów do Kolegium Elektorów Wydziału: Dominik Chwolik Katarzyna Frukacz Edyta Gryksa Katarzyna Niesporek Magdalena Piotrowska-Grot 5 delegatów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020: Szymon Dąbrowski Bartłomiej Kopczacki Mateusz Król Agnieszka Loska Małgorzata Marcinkowska  

Czytaj dalej


Konsultacje Przewodniczącego WRSD

Szanowni Państwo, Chciałbym również poinformować, że od semestru letniego będę do Państwa dyspozycji na konsultacjach zarówno w Sosnowcu jak i w Katowicach. Zapraszam wszystkie osoby, które mają pytania lub wątpliwości związane z realizacją studiów doktoranckich, stypendiami, Funduszem Młodych, kwestiami prawnymi, etc. Konsultacje sosnowieckie będą odbywać się w każdy piątek w godzinach 9:45-11:00 oraz 13:00-13:20 w […]

Czytaj dalej