Wyniki Wyborów do Rady IBiIN

Szanowni Państwo,   Informuję, że w wyniku przeprowadzonych wyborów nową reprezentantką doktorantów w Radzie Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na kadencję 2016-2020 została mgr Natalia Wilczek. Jednocześnie dziękujemy poprzedniemu reprezentantowi Panu mgr. Sergiuszowi Czarzastemu.   Pozdrawiam, Mateusz Król

Czytaj dalej


Wnioski o stypendia

Szanowni Państwo, Osoby ubiegające się o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium z dotacji projakościowej chcące uzyskać dodatkowe punkty w kryterium C22 tj. „Działalność organizacyjna na rzecz wspólnoty doktorantów. Punktowane są wyszczególnione i opisane prace oraz działania potwierdzone przez przewodniczącego WRSD” – proszę o kontakt mailowy pod adresem mateusz.krol.k@gmail.com lub samorzad.wydzialowy@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 18 […]

Czytaj dalej


Wyniki wyborów do Rad Instytutów na kadencję 2016-2020

Szanowni Państwo, Zgodnie z § 5, ust.4, pkt.1-3, Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego ogłaszam wyniki wyborów reprezentantów doktorantów w poszczególnych Radach Instytutów na kadencję 2016-2020: Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych – mgr Adam Andrysek Instytut Nauk o Literaturze Polskiej – (1) mgr Małgorzata Marcinkowska oraz (2) mgr Paweł Ziegler Instytut Języka […]

Czytaj dalej


Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie

Szanowni Doktoranci, bardzo prosimy o wypełnienia ankiety dotyczącej doktorantów nauk humanistycznych i społecznych: http://pdnhis.ankietaplus.pl Ankieta jest pierwszym badaniem skierowanym bezpośrednio do doktorantów nauk humanistycznych i nauk społecznych. Wyniki zostaną przedstawione zbiorczo w formie danych statystycznych. Zebrane dane pozwolą na wypracowanie wspólnego stanowiska w celu poprawy jakości kształcenia. Kontakt z autorami badania: ankieta@pdnhis.edu.pl Szczegółowa informacja o […]

Czytaj dalej


Wybory reprezentantów doktorantów w Radach Instytutów na kadencję 2016-2020

Szanowni Państwo, Zgodnie z § 5, ust.4, pkt.1-3, Ordynacji Wyborczej do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego ogłaszam w dniu dzisiejszym wybory reprezentantów doktorantów do wszystkich Rad Instytutów Wydziału Filologicznego na kadencję 2016-2020. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: mateusz.krol.k@gmail.com do 18/06/2016r. do godziny 12h00. Ogłoszenie wyników nastąpi 18/06/2016r. na naszej stronie internetowej. Łączę pozdrowienia, Mateusz Król Przewodniczący […]

Czytaj dalej


Wyniki wyborów uzupełniających do Rady IKiLA oraz IFW

Szanowni Państwo, Informuję, że zgodnie z Ordynacją Wyborczą do organów samorządu doktorantów przeprowadziliśmy wybory uzupełniające do dwóch rad instytutów. Reprezentantką w Radzie Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych została mgr Aleksandra Musiał. Reprezentantką w Radzie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej została mgr Anna Paszkowska-Wilk. Wybory reprezentantów na kadencję 2016-2020 do wszystkich rad instytutów odbędą się w maju (najprawdopodobniej […]

Czytaj dalej


Wybory uzupełniające w IKiLA oraz IFW

Szanowni Państwo, Informuję, że w związku z dwoma wakatami w radach instytutów ogłaszamy wybory uzupełniające reprezentantów doktorantów do Rady Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych (1 reprezentant) oraz Rady Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (1 reprezentant). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tych wyborach proszę o składanie swoich kandydatur na adres mateusz.krol.k@gmail.com do dnia 25 lutego 2016r. do godziny […]

Czytaj dalej


Wyniki wyborów

Szanowni Państwo,   Informujemy, że podczas spotkania wyborczego doktorantów Wydziału Filologicznego, które odbyło się 04 lutego 2016r. dokonano następujących wyborów: 5 delegatów do Kolegium Elektorów Wydziału: Dominik Chwolik Katarzyna Frukacz Edyta Gryksa Katarzyna Niesporek Magdalena Piotrowska-Grot 5 delegatów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020: Szymon Dąbrowski Bartłomiej Kopczacki Mateusz Król Agnieszka Loska Małgorzata Marcinkowska  

Czytaj dalej